KHOI KHOI

Dokumentárny súbor Khoi Khoi mapuje život košického undergroundového klubu rovnakého názvu / slovo je pôvodom z jednoho afrického kmeňa a znamená v preklade Obyčajní ľudia/. Klub funguje asi štyri roky, je známy punkovými, hardcorovými a všeobecne alternatívnymi koncertmi, organizujú sa DJ párty a iné akcie. Klub navštevuje špecifická klientela a má svojskú atmosféru, ktorú som sa snažil zachytiť a vystihnúť. Na súbore pracujem asi dva roky, mám už pomerne veľa materiálu, ale uvedomujem si, že mám ešte rezervy a pravdepodobne tento súbor definitívne dokončím až keď získam ešte väčší nadhľad. Momentálne už mám situáciu ľahšiu, lebo sa poznám s množstvom z návštevníkov klubu, ktorí si na mňa s fotoaparátom zvykli, čo mi umožňuje pracovať blízko a nerušiť scénu.
Napriek tomu, že má táto séria ešte svoj potenciál, som presvedčený, že aj v predloženej podobe súbor vyjadruje ducha miesta a má svoju kvalitu.