Rekonštrukcia interiéru Kaplnky sv. Anny

g-ateliér, Ing. Arch. Július Rybák

Spolupráca: Ján Kostrian, Pavol Mikolaj

Realizácia: 2016

Foto: Jozef Jarošík